Психолого-педагогічний супровід дітей з аутизмом в умовах інклюзії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний проблеми розвитку дітей з аутизмом в умовах інклюзії. Проведено характеристику ключових понять дослідження: “аутизм”, “інклюзія”, “психолго-педагогічний супровід”. Визначено принципи та цілі інклюзії для дітей з аутизмом. Визначені загальні методи та прийоми роботи з дітьми з аутизмом в інклюзивному навчанні. Psychological and pedagogical support for children with autism in inclusive settings. In the qualification work, theoretical issues of the development of children with autism in inclusive settings have been addressed. A characterization of key concepts of the research has been conducted: 'autism,' 'inclusion,' 'psychological and pedagogical support.' The principles and goals of inclusion for children with autism have been identified. General methods and approaches for working with children with autism in inclusive education have been identified.
Опис
Ключові слова
діти, аутизм, інклюзія, психолого-педагогічний супровід, children, autism, inclusion, psychological and pedagogical support
Цитування
Воропаєва О. О. Психолого-педагогічний супровід дітей з аутизмом в умовах інклюзії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / О. О. Воропаєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 67 с. : іл. + дод.
Колекції