Психолого-педагогічний супровід дітей з аутизмом в умовах інклюзії

dc.contributor.authorВоропаєва, О. О.
dc.date.accessioned2024-03-01T09:44:53Z
dc.date.available2024-03-01T09:44:53Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний проблеми розвитку дітей з аутизмом в умовах інклюзії. Проведено характеристику ключових понять дослідження: “аутизм”, “інклюзія”, “психолго-педагогічний супровід”. Визначено принципи та цілі інклюзії для дітей з аутизмом. Визначені загальні методи та прийоми роботи з дітьми з аутизмом в інклюзивному навчанні. Psychological and pedagogical support for children with autism in inclusive settings. In the qualification work, theoretical issues of the development of children with autism in inclusive settings have been addressed. A characterization of key concepts of the research has been conducted: 'autism,' 'inclusion,' 'psychological and pedagogical support.' The principles and goals of inclusion for children with autism have been identified. General methods and approaches for working with children with autism in inclusive education have been identified.
dc.identifier.citationВоропаєва О. О. Психолого-педагогічний супровід дітей з аутизмом в умовах інклюзії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / О. О. Воропаєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 67 с. : іл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14194
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдіти
dc.subjectаутизм
dc.subjectінклюзія
dc.subjectпсихолого-педагогічний супровід
dc.subjectchildren
dc.subjectautism
dc.subjectinclusion
dc.subjectpsychological and pedagogical support
dc.titleПсихолого-педагогічний супровід дітей з аутизмом в умовах інклюзії
dc.title.alternativePsychological and pedagogical support for children with autism in inclusive settings
dc.typeOther
Файли
Колекції