ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Swiss Confederation: International Center of Scientific Research
Анотація
Сьогодні в суспільстві постала нагальна проблема в межах країни – патріотизм її громадян, тема не нова, але має інші відтінки – дієвий патріотизм в умовах воєнного стану. Тяжкі випробування випали на долю нашої країни, усього українського народу. Проблема патріотичного виховання громадян нашої держави стала пріоритетним напрямом державної політики на початку ХХІ ст. У цей період затверджено низку програм та нормативних актів у галузі патріотичного виховання громадян, у яких визначено комплекс цінностей та орієнтацій, найбільш актуальних для цього напряму виховання молоді, механізм інформаційної взаємодії всіх суб’єктів виховання. Today, society has an urgent problem within the borders of the country - patriotism of its citizens, the topic is not new, but it has other shades - effective patriotism in conditions of martial law. Difficult tests fell on the fate of our country, the entire Ukrainian people. The problem of patriotic education of citizens of our country became a priority direction of state policy at the beginning of the 21st century. During this period, a number of programs and normative acts in the field of patriotic education of citizens were approved, in which a set of values and orientations, the most relevant for this direction of youth education, and a mechanism for informational interaction of all subjects of education were defined.
Опис
Ключові слова
патріотичне виховання, здобувачі освіти, факультет початкового навчання, patriotic upbringing, education seekers, faculty of elementary education
Цитування
Купіна І. О. Патріотичне виховання здобувачів освіти факультету початкового навчання в реаліях сьогодення / І. О. Купіна, І. В. Радченя // Modernization of science and its influence on global processes: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, Bern, November 3. – Bern, 2023. – Pp. 165–166.