Дослідження інтуїції як феномену творчої діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-10-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
У статті проаналізовано два підходи до дослідження інтуїції: філософський та психологічний. Визначено характерні риси прояву інтуїції у творчій діяльності та механізми, що лежать в її основі, виокремлено деякі шляхи її розвитку. The article analyzes two approaches to the study of intuition: philosophical and psychological ones. The characteristic features of the manifestation of intuition in creative activity and the mechanisms underlying it are determined, and some ways of its development are highlighted.
Опис
Ключові слова
інтуїція, творча діяльність, осяяння, догадка, інтуїтивне рішення, intuition, creative activity, insight, guessing, intuitive decision
Цитування
Дорожко І. І. Дослідження інтуїції як феномену творчого процесу / І. І. Дорожко, О. Є. Малихіна, Л. В. Туріщева // Trends in science and practice of today : abstracts of V International Scientific and Practical Conference, [Ankara], 19–20 October 2021. – Ankara, 2021. – Pp. 369–371.