ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано засоби інформаційно-комунікаційних технологій в іклюзивному середовищі в закладах загальної середньої освіти. Застосування комп’ютерних технологій сприятиме формуванню в учнів позитивної мотивації навчання, психологічного комфорту, більшої свободи вибору форм і засобів діяльності під час розв’язання навчальних завдань. Зазначено, що у ході дослідження серед засобів інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивному середовищі виявлено мобільний додаток «Сурдофон», онлайн-комунікатор Govori.org. З’ясовано, що ці засоби покращують формування логічного та творчого мислення, розвитку здібностей, розширюють можливості вчителі та учнів, сприяють повноцінному розкриттю творчого потенціалу кожної дитини. The publication analyzes the means of information and communication technologies in an inclusive environment in institutions of general secondary education. The use of computer technologies will contribute to the formation of positive learning motivation in students, psychological comfort, greater freedom of choice of forms and means of activity when solving educational tasks. It is noted that in the course of the research, among the means of information and communication technologies in the inclusive environment, the mobile application "Surdophone", the online communicator Govori.org was found. It was found that these tools improve the formation of logical and creative thinking, the development of abilities, expand the opportunities of teachers and students, contribute to the full disclosure of the creative potential of each child.
Опис
Ключові слова
інформаційно-комунікаційні технології, іклюзивна освіта, заклади загальної середньої освіти, аспірантські роботи, information and communication technologies, inclusive education, institutions of general secondary education, postgraduate works
Цитування
Єсікова І. В. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій в іклюзивному середовищі в закладах загальної середньої освіти / І. В. Єсікова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 103–105.