ВПЛИВ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено вплив трудового виховання на розвиток комунікативних здібностей, виховання самостійності в учнів з особливими освітніми потребами. Зазначено, що трудова діяльність для соціалізації дітей з особливими потребами дозволяє дитині самостійно забезпечувати собі життєво-важливе функціонування; у міру набуття трудових умінь дитина набуває почуття впевненості; зменшується небезпека щодо неможливості вижити без дорослих, сприяє розвитку рольових якостей, формуванню вміння докладати зусилля для досягнення мети, що надзвичайно важливо для людини, і чим раніше вона починає відчувати задоволення від трудових зусиль, тим оптимістичніше буде дивитися на світ, так як отримає впевненість у своїй здатності долати труднощі. The publication examines the influence of labor education on the development of communication skills, education of independence in students with special educational needs. It is noted that labor activity for the socialization of children with special needs allows the child to independently provide vital functioning; as the child acquires work skills, he gains a sense of confidence; the danger regarding the impossibility of surviving without adults decreases, contributes to the development of role qualities, the formation of the ability to make efforts to achieve a goal, which is extremely important for a person, and the earlier he begins to feel satisfaction from labor efforts, the more optimistic he will look at the world, as he will gain confidence in his ability to overcome difficulties.
Опис
Ключові слова
трудове виховання, освітній процес, діти з особливими потребами, соціалізація дітей, labor education, educational process, children with special needs, socialization of children
Цитування
Гордієнко І. В. Вплив трудового виховання на формування соціальної та життєвої компетентності дітей з інтелектуальними порушеннями / І. В. Гордієнко, Д. О. Єрмачкова // Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2021. – С. 64–67.