МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСИСТЕНТ В ОСВІТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено діяльність міжкультурного асистента, яка спрямовується, передусім, на сприяння соціальній адаптації дітей-мігрантів до нового освітнього й культурного середовища. Міжкультурний асистент працює не лише з учнем. На практиці він є своєрідним посередником між школярем і вчителями, однокласниками та батьками. Серед основних напрямів роботи міжкультурного асистента: сприяння інтеграції іноземних учнів до шкільного співтовариства шляхом активізації дітей-мігрантів та їхніх батьків, залучення їх до шкільного життя; збільшення відвідуваності шкільних занять дітьми, які стикалися з міграцією; підтримка учнів-мігрантів у науці та інтеграції з оточенням. The publication examines the activities of an intercultural assistant, which are aimed primarily at facilitating the social adaptation of migrant children to a new educational and cultural environment. An intercultural assistant works not only with a student. In practice, he or she is a kind of intermediary between the student and teachers, classmates and parents. The main areas of work of an intercultural assistant include: facilitating the integration of foreign students into the school community by activating migrant children and their parents, involving them in school life; increasing school attendance of children who have faced migration; supporting migrant students in academics and integration with the environment.
Опис
Ключові слова
міжкультурний асистент, соціальна адаптація, діти-мігранти, intercultural assistant, social adaptation, migrant children
Цитування
Романова І. А. Міжкультурний асистент в освіті / І. А. Романова, О. А. Славгородська // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 573–575.