ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ІМІДЖОЛОГІЇ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
У публікації досліджено імідж організації. Імідж – це позитивний образ, який створює стабільну перевагу через думку споживачів про якість послуг, про організацію в цілому. Імідж організації не існує як щось абстрактне, він тісно пов'язаний з тим, що відбувається як усередині неї, так і за її межами. Було б правильно сказати, що імідж не належить самій організації, а існує у вигляді думки або оцінки в очах кожного з цих людей, які з нею пов'язані тим або іншим чином (клієнти, співробітники, постачальники тощо). The publication explores the image of an organisation. An image is a positive image that creates a stable advantage through the opinion of consumers about the quality of services and the organisation as a whole. The image of an organisation does not exist as something abstract, it is closely linked to what is closely linked to what is happening both inside and outside the organisation. It would be correct to say that the image does not belong to the organisation itself, but exists in the form of an opinion or assessment in the eyes of of each of those people who are connected to it in one way or another (customers, employees, suppliers, etc.).
Опис
Ключові слова
імідж організації, природа іміджу, іміджологія, управління, organisational image, nature of image, imageology, management
Цитування
Мармаза О. І. Загальні поняття іміджології як теоретична основа ефективного управління процесом формування іміджу організації / О. І. Мармаза, С. М. Ворона // Prospects of modern science and education : Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference, Stockholm, Sweden, February 07–10, 2023. – Stockholm, 2023. – Pp. 236–239.