МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ У СУЧАСНОМУ ВИМІРІ ЕФЕКТИВНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-01-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
У публікації досліджено менеджмент, від якого у значній мірі залежать успішність будь-якої організації. Задачею управління як практики є забезпечення конкурентоспроможності шляхом ефективного управління та продуктивної роботи організації. Задачами управління як науки є розроблення, перевірка та застосування на практиці наукових підходів, принципів і методів, що забезпечують ефективну роботу організації. Отже, управління – це наука: можна навчитись; управління – це практика: можна оволодіти; управління – це мистецтво: можна удосконалювати. The publication examines management, which is a key factor in the success of any organisation. The task of management as a practice is to ensure competitiveness through effective management and productive work of the organisation. The tasks of management as a science are to develop, test and apply in practice scientific approaches, principles and methods that ensure the effective operation of an organisation. Thus, management is a science: you can learn it; management is a practice: you can master it; management is an art: you can management is an art: it can be improved.
Опис
Ключові слова
менеджмент, менеджер, управлінська культура, управлінська діяльність, management, manager, managerial culture, managerial activity
Цитування
Мармаза О. І. Менеджмент організацій у сучасному вимірі ефективності / О. І. Мармаза, В. В. Мармаза // Actual problems of modern science : Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Boston, USA, January 31 – February 3, 2023. – Boston, 2023. – Pp. 169–173.