РОЛЬ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто трудове навчання в процесі професійного самовизначення дітей з інтелектуальними порушеннями. У процесі праці у школярів з порушеннями інтелекту формуються такі цінні риси особистості, як колективізм, працелюбність, дисциплінованість, наполегливість, самостійність. У процесі праці, здійснюваного під керівництвом і спрямовуючим впливом вчителя, у дітей згаданої категорії відбуваються значні зрушення у розумовому розвитку, у розвитку пізнавальних, навчальних, громадських та інших потреб та інтересів. The publication deals with labour training in the process of professional self-determination of children with intellectual disabilities. In the process of work, students with intellectual disabilities develop such valuable personality traits as collectivism, hard work, discipline, perseverance, and independence. In the process of work, carried out under the guidance and directing influence of a teacher, children in this category experience significant shifts in mental development, in the development of cognitive, educational, social and other needs and interests.
Опис
Ключові слова
трудове навчання, професійне самовизначення, діти з інтелектуальними порушеннями, labour training, professional self-determination, children with intellectual disabilities
Цитування
Земляна К. А. Роль трудового навчання в процесі професійного самовизначення дітей з інтелектуальними порушеннями / К. А. Земляна, Л. В. Дрожик // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 386–387.