ЗМІСТ РОБІТ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
В статті проаналізовано управління змістом робіт в організації, на підприємстві (установі), що є важливою ділянкою діяльності керівника. Розглянуто Закони України і нормативні документи, якими має керуватися керівник закладу загальної середньої освіти у визначенні змісту своєї діяльності,змісту робіт. The article analyzes the management of the content of work in the organization, at the enterprise (institution), which is an important part of the manager's activity. The Laws of Ukraine and normative documents, which should be guided by the head of the institution of general secondary education in determining the content of his activities, the content of work, were considered.
Опис
Ключові слова
управління, керівник організації, управлінська діяльність керівника, зміст робіт, management, head of the organization, managerial activity of the head, content of work
Цитування
Темченко О. В. Зміст робіт в організації як об'єкт управлінської діяльності керівника / О. В. Темченко // Scientific directions of research in educational activity : Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference, Osaka, Japan, 14–17 Febr., 2023. – Osaka, 2023. – Рp. 194–197.