ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором визначено особливості розвитку дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти в КНР. В статті зазначено, що китайська система дошкільної освіти активно розвивається, є гнучкою, різноплановою, відповідає соціальним запитам та сприяє активному розвитку дітей дошкільного віку. The author has determined the peculiarities of preschool children's development in preschool educational institutions in the People's Republic of China. It has been noted in the article that Chinese preschool education system is actively developing, flexible, diverse and responsive to social needs, and it promotes active development of preschool children.
Опис
Ключові слова
діти, розвиток, дошкільний вік, КНР, заклади дошкільної освіти, children, development, preschool age, the People's Republic of China, preschool educational institutions
Цитування
Бао Шуцзюань. Особливості розвитку дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти в КНР / Бао Шуцзюань // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 285–288.