ПРИСЛІВ’Я ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОВЕДІНКИ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто прислів’я як засіб відображення гендерної поведінки в англомовному дискурсі. Англомовні прислів’я відображають закріплені уявлення та сформовані в національній традиції образи чоловіків і жінок. Прислів’я – це універсальні вислови, що типізують життєві явища та/або поведінку людини. Зазначено, що прислів’їв, в яких відображено жінку, значно більше, ніж прислів’їв, головним персонажем яких є чоловік. Ставлення до здібностей жінки різноманітне: є прислів’я, що визнають мудрість жінки, але є й такі, що її заперечують. Однак більшість сучасних одиниць пареміологічного корпусу ставлять жінку на високий щабель у суспільстві та виражають схвальне ставлення до її кар’єрного розвитку. The article examines proverbs as a means of reflecting gender behaviour in English discourse. English proverbs reflect fixed ideas and images of men and women formed in the national tradition. Proverbs are universal expressions that typify life phenomena and/or human behaviour. It is noted that there are significantly more proverbs that depict women than proverbs with a man as the main character. The attitude to women's abilities is diverse: there are proverbs that recognise the wisdom of women, but there are also those that deny it. However, most of the modern units of the paremic corpus place women on a high level in society and express a favourable attitude towards their career development.
Опис
Ключові слова
англомовний дискурс, прислів’я, гендерна поведінка, English-language discourse, proverbs, gender behaviour
Цитування
Мірошниченко О. Прислів’я як засіб відображення гендерної поведінки в англомовному дискурсі / О. Мірошниченко, О. Коваленко // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викл., учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 24 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – С. 57–59.