ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто методику позакласного читанняв сучасній школі. Рівень читацької компетентності студентів 1–2 курсів факультету початкового навчання з року в рік знижується. Одним з ефективних напрямів подолання окресленої проблеми може стати організація в педагогічних закладах освіти спеціальної додаткової роботи, спрямованої на залучення майбутніх учителів початкової школи до систематичного опрацювання дитячої книжки. Прикладом такого виду діяльності є розпочатий у 2016 році на факультеті початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди експериментальний проєкт «Школа професійного зростання (День у школі)». The article deals with the methodology of extracurricular reading in modern school. The level of reading competence of students of 1–2 courses of the Faculty of Primary Education is decreasing from year to year. One of the effective ways to overcome this problem can be the organization of special additional work in pedagogical institutions of education aimed at attracting future primary school teachers to the systematic study of children's books. An example of this type of activity is the project launched in 2016 at the Faculty of Primary an experimental project "School of Professional Growth (Day at School)" launched in 2016 at the Faculty of Primary Education of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.
Опис
Ключові слова
підготовка вчителя, позакласне читання, початкова школа, читацька компетентність, teacher training, extracurricular reading, primary school, reading competence
Цитування
Ємець А. А. Проблеми підготовки вчителя початкових класів до проведення уроків позакласного читання / А. А. Ємець, О. М. Коваленко // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 111–114.