ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті окреслено актуальну для сьогодення тему впровадження інноваційних технологій на уроках біології у загальноосвітніх навчальних закладах. З’ясовано вплив інноваційних технологій на ефективність і якість навчання в офлайн і дистанційному форматі. Наведено приклади інноваційних технологій, які можуть використовуватися на уроках біології. The article outlines the current topic of introducing innovative technologies in biology lessons in secondary schools. The influence of innovative technologies on the efficiency and quality of learning in offline and distance learning has been clarified. Examples of innovative technologies that can be used in biology lessons are given.
Опис
Ключові слова
інноваційна технологія, біологія, дистанційне навчання, ефективність навчання, innovative technology, biology, distance learning, learning efficiency
Цитування
Ефективність використання інноваційних технологій навчання на уроках біології / С. О. Васильєва, Ді У, Ян Ян, В. К. Ферлій // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 222–225.