Відкриті освітні ресурси для реалізації інноваційної діяльності вчителя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХДПУ імені Г. С. Сковороди, вид «Мітра», м. Харків
Анотація
Сучасна освіта вимагає нового підходу до комп'ютерно-орієнтованих систем навчального призначення відповідно до індивідуальних потреб користувачів. Приділяється увага відкритим освітнім ресурсам, в поєднанні з інтерактивним обладнанням, що дозволяють реалізувати широкий спектр інноваційних методів і технологій освіти. Современное образование требует нового подхода к компьютерно-ориентированным системам учебного назначения в соответствии с индивидуальными потребностями пользователей. Уделяется внимание открытым образовательным ресурсам, в сочетании с интерактивным оборудованием, что позволяет реализовать широкий спектр инновационных методов и технологий образования. Modern education requires a new approach to computer-based educational systems in accordance with the individual needs of users. Attention is paid to open educational resources, in combination with interactive equipment, which allows for a wide range of innovative educational methods and technologies.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, освітні ресурси, інноваційна діяльність, вчителі, дистанційні курси, информационные технологии, образовательные ресурсы, инновационная деятельность, учителя, дистанционные курсы, information technology, educational resources, innovation activity, teachers, distance courses
Цитування
Прокопенко А. І. Відкриті освітні ресурси для реалізації інноваційної діяльності вчителя / А. І. Прокопенко, Т. О. Олійник // Підготовка соціального педагога на засадах партнерства : мат. наук.-практич. конф., Харків, 24 листоп. 2015 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. М. П. Васильєвої. – Харків : Мітра, 2015. – С. 20–21.