ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто використання цифрових технологій у закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану. Освітній процес здійснюється з використанням дистанційної, змішаної, очної та індивідуальної форм. Розуміючи важливість цифровізації дошкільної освіти, у базовому компоненті дошкільної освіти визначається необхідність формування комп’ютерної грамоти у дітей. Зауважено, що освітні та суспільні виклики потребують своєрідного контролю щодо забезпечення якісного освітнього процесу на ланці дошкілля, систематичного моніторингу організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти. The paper examines the use of digital technologies in preschool education institutions under martial law. The educational process is carried out using distance, mixed, face-to-face and individual forms. Understanding the importance of digitalization of preschool education, the basic component of preschool education determines the need for the formation of computer literacy in children. It was noted that educational and social challenges require a kind of control to ensure a high-quality educational process at the preschool level, systematic monitoring of the organization of the educational process in preschool education institutions.
Опис
Ключові слова
заклади дошкільної освіти, цифрові технології, дистанційна освіта, взаємодія з батьками, preschool institutions education, digital technologies, distance education, interaction with parents
Цитування
Холтобіна О. У. Використання цифрових технологій у закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану / О. У. Холтобіна, В. В. Лебедєва // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 88–89.