ДІАЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВИХОВАННІ ТА ПЕРЕВИХОВАННІ ПІДЛІТКІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЦІ У 20-30-ТІ РОКИ ХХ СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во "Точка"
Анотація
Автор розглядає проблему важковиховуваних дітей та підлітків, яка гостро постала в перші роки радянської влади, особливо після громадянської війни, коли значно збільшилась кількість безпритульних та бездомних дітей. Дитяча безпритульність ставала народною бідою. У витоків рішення цієї проблеми були П.П. Блонський, Л.С. Виготський, А.С. Макаренко, С.Т. Шацький та інші. Автор рассматривает проблему трудновоспитуемых детей и подростков, которая остро встала в первые годы советской власти, особенно после гражданской войны, когда значительно увеличилось количество беспризорных и бездомных детей. Детская беспризорность становилась народной бедой. У истоков решения этой проблемы были П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий и другие.
Опис
Ключові слова
історія педагогіки, важковиховувані діти, дитяча безпритульність, дитяча соціалізація, виховання особистості, история педагогики, трудновоспитуемые дети, детская беспризорность, детская социализация, воспитание личности, history of pedagogy, difficult children, child homelessness, children's socialization, education of the individual
Цитування
Борисенко Н. О. Діалогічний підхід у вихованні та перевихованні підлітків у вітчизняній педагогіці у 20–30-ті роки ХХ ст. / Н. О. Борисенко // Традиційна культура в умовах глобалізації: платформа для міжкультурного та міжрегіонального суспільного діалогу : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22-23 трав. 2015 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2015. – C. 12–14.