До проблеми вдосконалення математичної підготовки учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором у даній статті було розкрито проблеми удосконалення математичної підготовки учнів початкової школи. Користь навчання математики в початковій школі полягає у тому, що вона розвиває мислення та логіку в учнів, а цінність сучасного уроку математики полягає в тому, що учень має стати його центральною фігурою. Автором в данной статье было раскрыты проблемы совершенствования математической подготовки учащихся начальной школы. Польза обучения математики в начальной школе заключается в том, что она развивает мышление и логику у учащихся, а ценность современного урока математики состоит в том, что ученик должен стать его центральной фигурой.The author in this article revealed the problems of improving the mathematical training of primary school students. The benefit of teaching mathematics in primary school is that it develops pupils' thinking and logic, and the value of a modern mathematics lesson is that the pupil should be the central figure of the lesson.
Опис
Ключові слова
математична підготовка, учні, початкова школа, студентські роботи, математическая подготовка, ученики, начальная школа, студенческие работы, mathematical training, students, elementary school, student work
Цитування
Островка В. До проблеми вдосконалення математичної підготовки учнів початкової школи / В. Островка // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 47.