Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5665
Title: До проблеми вдосконалення математичної підготовки учнів початкової школи
Other Titles: К проблеме совершенствования математической подготовки учеников начальной школы
To the problem of improving the mathematical training of primary school students
Authors: Островка, В.
Ostrovka, V.
Keywords: математична підготовка
учні
початкова школа
студентські роботи
математическая подготовка
ученики
начальная школа
студенческие работы
mathematical training
students
elementary school
student work
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Островка В. До проблеми вдосконалення математичної підготовки учнів початкової школи / В. Островка // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 47.
Abstract: Автором у даній статті було розкрито проблеми удосконалення математичної підготовки учнів початкової школи. Користь навчання математики в початковій школі полягає у тому, що вона розвиває мислення та логіку в учнів, а цінність сучасного уроку математики полягає в тому, що учень має стати його центральною фігурою. Автором в данной статье было раскрыты проблемы совершенствования математической подготовки учащихся начальной школы. Польза обучения математики в начальной школе заключается в том, что она развивает мышление и логику у учащихся, а ценность современного урока математики состоит в том, что ученик должен стать его центральной фигурой.The author in this article revealed the problems of improving the mathematical training of primary school students. The benefit of teaching mathematics in primary school is that it develops pupils' thinking and logic, and the value of a modern mathematics lesson is that the pupil should be the central figure of the lesson.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5665
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Островка В. .pdf347.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.