Організація особистісно зорієнтованого навчання в системі післядипломної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ "Видавнича група "Основа""
Анотація
У монографії представлено науково-теоретичні та практичні засади особистісно зорієнтованого навчання в системі післядипломної педагогічної освіти. Видання буде корисним для викладачів і студентів системи післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. В монографии представлены научно-теоретические и практические основы личностно-ориентированного обучения в системе последипломного педагогического образования. Издание будет полезно для преподавателей и студентов системы последипломного педагогического образования, руководителей учреждений общего среднего образования, научно-педагогических работников высших учебных заведений. The monograph presents the scientific, theoretical and practical foundations of personality-oriented education in the system of postgraduate teacher education. The publication will be useful for teachers and students of the system of postgraduate teacher education, heads of institutions of general secondary education, scientific and pedagogical workers of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
особистісно зорієнтоване навчання, післядипломна педагогічна освіта, особистісний розвиток особистості, вдосконалення індивідуальних здібностей, личностно-ориентированное обучение, последипломное педагогическое образование, личностное развитие личности, совершенствование индивидуальных способностей, personality-oriented learning, postgraduate teacher education, personal development of personality, improvement of individual abilities
Цитування
Хлєбнікова Т. М. Організація особистісно зорієнтованого навчання в системі післядипломної освіти : [монографія] / Т. М. Хлєбнікова. – Харків : Основа, 2019. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; Вип. 12 (203)).