ЯК STEM-ОСВІТА ДІТЕЙ СТИМУЛЮЄ ЇХ БАТЬКІВ ДО САМОРОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто стимуляцію батьків до саморозвитку через STEM-освіту. Батьки є найбільш потужним і значущим для дітей джерелом мотивації та підтримки, зокрема коли мова заходить і про STEM-навчання. Вони не тільки надають емоційну та фінансову підтримку своїм дітям, але й мають можливість навчатися разом з ними. Для батьків STEM-освіта важлива, оскільки вона може допомогти їм краще зрозуміти виклики, з якими зіткнуться їх діти у майбутньому, і мати можливість створити середовище, яке допоможе їм зростати та навчатися. Зазначено, що приймаючи участь у STEM-освіті своїх дітей, батьки одержують стимул до саморозвитку та мають змогу долучитися до науково-технічних здобутків сучасності. The publication examines the stimulation of parents to self-development through STEM education. Parents are the most powerful and meaningful source of motivation and support for children, especially when it comes to STEM education. They not only provide emotional and financial support to their children, but also have the opportunity to study with them. For parents, STEM education is important because it can help them better understand the challenges their children will face in the future and be able to create an environment that will help them grow and learn. It is noted that by participating in the STEM education of their children, parents receive an incentive for self-development and have the opportunity to participate in scientific and technical achievements of modernity.
Опис
Ключові слова
STEM-освіта, саморозвиток, освітній процес, студентські роботи, STEM education, self-development, educational process, student works
Цитування
Сергієнко В. Як STEM-освіта дітей стимулює їх батьків до саморозвитку / В. Сергієнко // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 64.