ПОБУДОВА ПРЕДМЕТНОЇ МОДЕЛІ СТУДЕНТА ЯК ОСНОВА РОЗРОБКИ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Анотація
Метою даної роботи є розгляд поняття предметної моделі студента та її значення для розробки дистанційних курсів. Завданнями даного дослідження є: 1) виділити структурні компоненти предметної моделі студента; 2) дослідити роль предметної моделі студента для розробки дистанційних курсів. Целью данной работы является рассмотрение понятия предметной модели студента и её значение для разработки дистанционных курсов. Задачами данного исследования являются: 1) выделить структурные компоненты предметной модели студента; 2) исследовать роль предметной модели студента для разработки дистанционных курсов.
Опис
Ключові слова
предметна модель студента, дистанційні курси, студентські роботи, предметная модель студента, дистанционные курсы, студенческие работы, student model, distance courses, student work
Цитування
Пономарьова А. Р. Побудова предметної моделі студента як основа розробки дистанційних курсів / А. Р. Пономарьова, Н. І. Стяглик // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 41–43.