РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ЗАСОБАМИ СЕРЕДОВИЩА BOOK CREATOR

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена дослідженню та практичній реалізації можливостей середовища Book Creator у створенні електронних навчальних посібників. У сучасному освітньому середовищі технології стають все більш важливим інструментом у навчанні та засобом залучення учнів до активного навчання. Book Creator є одним з перспективних середовищ, яке дозволяє створювати інтерактивні та цікаві навчальні матеріали. У роботі буде проведено огляд можливостей середовища Book Creator для створення навчальних посібників. Результати огляду демонструють, що Book Creator є потужним інструментом для створення навчальних посібників, що містять інтерактивні, адаптивні та захоплюючі матеріали, що спрямовані на підвищення ефективності освітнього процесу та залучення учнів до активного навчання. Стаття може бути корисною для вчителів, педагогів, авторів навчальних посібників та всіх зацікавлених у використанні інноваційних технологій у навчальному процесі. The article is dedicated to exploring and practically implementing the capabilities of the Book Creator platform in creating electronic educational materials. In the modern educational environment, technology is becoming an increasingly important tool in teaching and a means of engaging students in active learning. Book Creator is one of the promising platforms that allows for the creation of interactive and interesting educational materials. The paper provides an overview of the Book Creator platform's capabilities in creating educational guides. The review's findings demonstrate that Book Creator is a powerful tool for generating educational materials containing interactive, adaptive, and captivating content aimed at enhancing the effectiveness of the educational process and engaging students in active learning. This article can be beneficial for teachers, educators, authors of educational guides, and all those interested in the use of innovative technologies in the educational process.
Опис
Ключові слова
Book Creator, електронні навчальні посібники, інтерактивність, освітні технології, навчальний процес, Electronic Educational Materials, Interactivity, Educational Technologies, Educational Process
Цитування
Черенкова Г. Розробка електронних навчальних посібників засобами середовища Book Creator / Г. Черенкова, Л. Остапенко // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. – Харків, 2023. – Вип. 22. – С. 140–147.