МОВНА ВВІЧЛИВІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН МІЖОСОБИСТІСНОЇ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-02-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
У публікації досліджено феномен ввічливості у сучасній англійській мові. Ввічливість займає вагоме місце в міжособистісній та міжкультурній комунікації. Зауважено, що стратегії ввічливості – це мовні акти, які виражають турботу про інших та зводять до мінімуму загрози для самооцінки, зокрема в соціальних контекстах. Позитивні стратегії – використовуються для того, щоб слухач почувався комфортно у спілкуванні. Позитивні стратегії ввічливості призначені для того, щоб унеможливити завдання образи, підкреслюючи доброзичливість. Вони включають компліменти, прізвиська, шанобливі питання, спеціальні маркери дискурсу. Негативні стратегії ввічливості спрямовані на уникнення нанесення образи, шляхом виявлення шанобливості. The article examines the phenomenon of politeness in modern English. Politeness plays an important role in interpersonal and intercultural communication. It is noted that politeness strategies are speech acts that express concern for others and minimise threats to self-esteem, in particular in social contexts. Positive strategies are used to make the listener feel comfortable in the communication. Positive politeness strategies are designed to avoid causing offence by emphasising friendliness. They include compliments, nicknames, respectful questions, and special discourse markers. Negative politeness strategies are aimed at avoiding offence by being respectful.
Опис
Ключові слова
ввічливість, комунікація, англійська мова, культура поведінки, politeness, communication, English language, culture of behaviour
Цитування
Мірошниченко О. М. Мовна ввічливість як феномен міжособистісної та міжкультурної комунікації у сучасній англійській мові / О. М. Мірошниченко, О. А. Коваленко // Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тенденції : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 22 лют. 2024 р. – Харків, 2024. – С. 148–152.