ГУБРИСТИЧНА МОТИВАЦІЯ ОПТИМІСТІВ ТА ПЕСИМІСТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті подано аналіз понять атрибутивний стиль та губристична мотивація особистості, представлено їх зв'язок. Описано наукові підходи до вивчення атрибутивного стилю особистості, охарактеризовано його параметри. Доведено, що прагнення до переваги у більшій мірі має позитивні зв'язки з параметрами оптимістичного атрибутивного стилю – стабільністю, глобальністю та контролю успіху. Показано, що прагнення до досконалості у більшій мірі пов’язане з контролем невдачі. В статье представлены анализ понятий атрибутивного стиля и губристической мотивации личности, и их связь. Описаны научные подходы к изучению атрибутивного стиля личности, охарактеризованы его параметры. Доказано, что стремление к превосходству в большей степени имеет положительные связи с параметрами оптимистичного атрибутивного стиля – стабильностью, глобальностью и контролем успеха. Показано, что стремление к совершенству в большей степени связано с контролем неудачи. The article presents an analysis of the concepts of attributional style and hubristic motivation, presented their relationship. There were described the scientific approaches to the study of attributive style, characterized by its parameters. It is proved that the pursuit of excellence is largely due to the positive parameters of optimistic attributional style - stability, globality and control of success. It is shown that the pursuit of perfection is largely due to the control of failures.
Опис
Ключові слова
губристична мотивація, атрибутивний стиль, прагнення до досконалості, прагнення до переваги, оптимізм, губристическая мотивация, атрибутивный стиль, стремление к совершенству, стремление к превосходству, оптимизм, hubristic motivation, attributional style, the pursuit of excellence, the pursuit of excellence, optimism
Цитування
Фоменко К. І., Кузнєцова М. М. Губристична мотивація оптимістів та песимістів / К. І. Фоменко, М. М. Кузнєцова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Кузнєцов М. А. (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 53. - С. 256-264.