СПЕЦИФІКА КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК В АНГЛОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія Служби безпеки України
Анотація
У публікації розглянуто особливості комунікативної поведінки чоловіків та жінок в англомовному середовищі. Зазначено, що англомовне середовище, як і будь-яке інше мовленнєве середовище, має свою специфіку. І лише за умов володіння стратегіями спілкування, знаннями про соціально-лінгвістичні, культурні та ситуаційні умови мовленнєвої поведінки англійців можна досягти успіху в комунікації. The article deals with the peculiarities of communicative behaviour of men and women in the English-speaking environment. It is noted that the English-speaking environment, like any other language environment, has its own specifics. And only if you have communication strategies, knowledge of the socio-linguistic, cultural and situational conditions of English speech behaviour, you can succeed in communication.
Опис
Ключові слова
комунікація, англійська мова, культура поведінки, communication, English language, behavioural culture
Цитування
Мірошниченко О. М. Специфіка комунікативної поведінки чоловіків і жінок в англомовному середовищі / О. М. Мірошниченко, О. А. Коваленко // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 19 квіт. 2024 р. – Київ, 2024. – С. 40–41.