ПЕДАГОГІЧНА КАЗКА «МЕТОДИ ВИХОВАННЯ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті представлено досвід розробки та проведення педагогічної казки «Методи виховання» для здобувачів вищої освіти. У розробленому сценарії заходу викладена інформація про методи виховання та запропоновані ситуації для відпрацювання отриманих знань. Також надано приклад техніки самонавіювання для саморегуляції у стресовій ситуації. The article presents the experience of developing and conducting a pedagogical fairy tale «Methods of education» for students of pedagogical education. The developed scenario of the event contains information about methods of education and suggested situations for testing the acquired knowledge. An example of self-suggestion technique for self-regulation in a stressful situation is also given.
Опис
Ключові слова
методи виховання, методи формування свідомості, методи формування досвіду поведінки, методи стимулювання та корекції поведінки, методи самовиховання, саморегуляція, methods of education, method of forming consciousness, method of forming the experience of behavior, method of stimulation and correcting behavior, method of self-education, self-regulation
Цитування
Рибалко Л. С. Педагогічна казка "Методи виховання" / Л. С. Рибалко, Д. Р. Овсюк // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 95–98.