The Results of the Experimental Study on the Training of Future Specialists in the Social Sphere for the Prevention of Maladjustment of Pupils

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Journal of Education and Science (IJES)
Анотація
The publication presents the results of an experimental study to test the assumption that the level of professional competence of future social specialists in preventing the maladjustment of students in various social institutions can be increased by developing and implementing a system of their professional training. A comparison of the results of the ascertainment and control stages of the study is presented. It was established that the statistical verification of the results of the experimental study using Pearson's chi-square and the regression model to analyze the change in Favg made it possible to confirm the effectiveness of the developed system of professional training of future social teachers and social workers for the prevention of student maladjustment. У публікації наведено результати експериментального дослідження з перевірки припущення, що рівень професійної компетентності майбутніх соціальних фахівців щодо попередження дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях можна підвищити шляхом розробки та впровадження системи їх професійної підготовки. Представлено порівняння результатів констатувального та контрольного етапів дослідження. Констатовано, що статистична перевірка результатів експериментального дослідження з використанням хі-квадрат Пірсона та регресійної моделі для аналізу зміни Favg дозволили підтвердити ефективність розробленої системи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до профілактики дезадаптації учнів.
Опис
Ключові слова
experimental research, professional training, specialists in the social sphere, prevention, maladjustment of students, експериментальне дослідження, професійна підготовка, фахівці соціальної сфери, профілактика, дезадаптація учнів
Цитування
Kostina V. The Results of the Experimental Study on the Training of Future Specialists in the Social Sphere for the Prevention of Maladjustment of Pupils / V. Kostina // International Journal of Education and Science. – 2018. – Vol. 1, № 3–4. – Pp. 15.