АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ПРОФІЛАКТИКИ ЖОРСТОКОСТІ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Анотація
Публікацію присвячено вивченню вітчизняного та закордонного досвіду профілактики жорстокої поведінки серед підлітків. Проаналізовано наукову літературу з проблеми профілактики жорстокості серед підлітків та визначено, що її профілактика у ЗЗСО це надзвичайно важливий напрям роботи соціального педагога, який координує діяльність різних суб’єктів ЗЗСО (психолога, класних керівників, вчителів, що викладають дисципліни, пов’язані зі збереженням та зміцненням здоров’я здобувачів загальної середньої освіти, вихователів гуртків та секцій тощо). На основі аналізу наукової літератури та практики роботи соціальних педагогів ЗЗСО відібрано ефективні способи та засоби профілактики жорстокої поведінки підлітків. Перспективним напрямом подальших досліджень визначено розробку комплексної програми соціально-педагогічної діяльності з профілактики жорстокості серед підлітків у закладах загальної середньої освіти. The issue is revealed in the publication. The scientific literature on the problem of prevention of violence among teenagers was analyzed and it was determined that the it in Institution of General Secondary Education (IGSE) is an extremely important area of work of a social pedagogue who coordinates the activities of various subjects of IGSE (psychologist, class teachers, teachers who teach disciplines related to with preservation and strengthening of health of students of general secondary education, teachers of circles and sections, etc.). On the basis of the analysis of scientific literature and the work practice of social pedagogues of IGSE, effective methods and means of prevention of violent behavior of teenagers were selected. The development of a comprehensive program of socio-pedagogical activities for the prevention of violence among teenagers in institutions of general secondary education is defined as a promising direction of further research.
Опис
Ключові слова
досвід профілактики, жорстокість, підлітки, заклади загальної середньої освіти, соціальний педагог, prevention experience, cruelty, teenagers, institutions of general secondary education, social pedagogue
Цитування
Гвоздьова У. А. Аналіз вітчизняного та закордонного досвіду профілактики жорстокості серед підлітків у закладах загально-середньої освіти / У. А. Гвоздьова, В. В. Костіна // Сучасні вектори розвитку соціальної роботи : матеріали ІХ наук.-практ. семінару, Харків, 16 листоп. 2021 р. – Харків, 2021. – С. 68–73.