Comparative characteristics of the functional state of future art teachers and other pedagogical specialties students

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health, sport, rehabilitation
Анотація
Purpose: to reveal the autonomic regulation peculiarities of the functional state based on indicators of the nervous and cardiovascular systems work of future fine arts and music teachers for the development of recommendations for the use of physical exercises. Material and methods: 812 students of pedagogical institutions of higher education of Ukraine took part in the study. During psychophysiological testing, the following indicators were determined for each test: reaction time, number of errors. The shorter the reaction time, the higher the mobility of nervous processes. The lower the number of errors in the reaction test of choosing two elements out of three, the higher the stability of nervous processes. Orthostatic reactions were determined by the results of heart rate in the lying position and in the standing position. Parametric processing methods (Student's method for comparing average values) and hierarchical cluster analysis were used. Results: Two groups of students - future teachers were identified: with a predominance of the sympathetic department of the autonomic nervous system and with a predominance of the parasympathetic department of the autonomic nervous system. The largest number of students with predominance of the parasympathetic department of the autonomic nervous system was found among students – future teachers of creative specialties (faculty of arts). Students of the Faculty of Arts have significantly longer latency time of visual-motor reaction compared to representatives of other faculties. This indicates a lower mobility of nervous processes of students of the Faculty of Arts in comparison with students of other faculties. Along with this, future art teachers have significantly fewer errors in the test for choosing 2 elements out of 3. This indicates greater stability of nervous processes in future teachers – representatives of art compared to other future teachers. Conclusions: Students – future teachers of creative specialties (faculty of arts) have the more stability and less mobility nervous system in combination with the autonomic nervous system parasympathetic department predominance. That is why endurance exercises that do not require frequent switching of attention are suitable for them. Such exercises include walking, slow running, swimming et. all. Exercises should be performed for at least one hour. They will also be suitable for exercises with the activation of visual perception. Мета: виявити особливості вегетативної регуляції функціонального стану на основі показників роботи нервової і серцево-судинної систем майбутніх викладачів з образотворчого мистецтва і музики для розробки рекомендацій щодо застосування фізичних вправ. Матеріал і методи: В дослідженні взяли участь 812 студентів педагогічних університетів України. При психофізіологічному тестуванні за кожним тестом визначались наступні показники: час реакції, кількість помилок. Чим менше час реакції, тим вища рухливість нервових процесів, Чим менша кількість помилок в тесті реакції вибору двох елементів з трьох, тим вища сила та стійкість нервових процесів, Ортостатичні реакції визначались за результатами ЧСС в положенні лежачі та в положенні стоячи. Застосовувались параметричні методи обробки (метод Стьюдента для порівняння середніх значень) та ієрархічний кластерний аналіз. Результати: Виявлено дві групи студентів – майбутніх педагогів: з переважанням симпатичного відділу вегетативної нервової системи та з переважанням парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи. Найбільша кількість студентів з переважанням парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи виявлена серед студентів – майбутніх педагогів творчих спеціальностей (факультет мистецтв). У студентів факультету мистецтв достовірно більший латентний час зорово-моторної реакції у порівнянні з представниками інших факультетів. Це свідчить про меншу рухливість нервових процесів студентів факультету мистецтв у порівнянні зі студентами інших факультетів. Разом з цим у майбутніх викладачів мистецтва достовірно менша кількість помилок в тесті на вибір 2-х елементів з 3-х. Це свідчить про більшу стійкість нервових процесів у майбутніх педагогів – представників мистецтва у порівнянні з іншими майбутніми педагогами. Висновки: У студентів – майбутніх педагогів творчих спеціальностей (факультет мистецтв) більше стійкість нервової системи та менша рухливість у поєднанні з переважанням парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи. Саме тому їм підходять вправи на витривалість, які не вимагають частого перемикання уваги. До таких вправ належить ходьба, повільний біг, плавання та інші. Вправи повинні виконуватись не менш, ніж одну годину. Також їм підійдуть вправи з активізацією образного сприйняття.
Опис
Ключові слова
art, students, psychophysiological indicators, orthostatic test, nervous system, мистецтво, студенти, психофізіологічні показники, ортостатична проба, нервова система
Цитування
Comparative characteristics of the functional state of future art teachers and other pedagogical specialties students / O. Kozin, M. Cretu, Yu. Boychuk, Zh. Kozina, V. Korobeinik, P. Sirenko // Health, Sport, Rehabilitation. – 2022. – № 8 (4). – Pp. 20–31. DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2022.08.04.02