THERAPEUTIC FAIRY TALES FOR CHILDREN AND FAMILIES GOING THROUGH TROUBLING TIMES

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-01-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
Family fairytale therapy is one of the most actual and important direction of fairytale therapy in general. A child and his family meet face-to-face a lot of different problems which can be successfully solved with the help of fairytale therapy. Parental fairytale therapy stories shown in books by Pia Jones and Sarah Pimenta offer practical and creative ideas on how to use illustrated storybooks therapeutically. Exercises presented there have been designed to encourage children’s imagination and creativity, develop confidence and emotional literacy as well as deepen engagement and understanding of storybooks. Designed to be used with children aged six and above, each story has an accompanying online resource, offering therapeutic prompts and creative exercises to support the practitioner. These resources can also be adapted for wider use with siblings and other family members. Сімейна казкотерапія - один з найбільш актуальних і важливих напрямків казкотерапії в цілому. Дитина та її сім'я зустрічаються віч-на-віч з безліччю різноманітних проблем, які можуть бути успішно вирішені за допомогою казкотерапії. Історії казкотерапії для батьків, наведені в книгах Пії Джонс та Сари Піменти, пропонують практичні та творчі ідеї, як використовувати ілюстровані книжки з казками в терапевтичних цілях. Представлені там вправи були розроблені, щоб заохочувати дитячу уяву та творчість, розвивати впевненість та емоційну грамотність, а також поглиблювати взаємодію та розуміння казок. Посібник призначений для дітей віком від шести років і кожна історія має супровідний онлайн-ресурс, що пропонує терапевтичні підказки та творчі вправи для підтримки та творчі вправи на допомогу фахівцям. Ці ресурси також можуть бути адаптовані для ширшого використання з братами, сестрами та іншими членами сім'ї.
Опис
Ключові слова
fairy tales, fairy tale therapy, psychocorrective work, psychotherapeutic work, казки, казкотерапія, психокорекційна робота, психотерапевтична робота
Цитування
Казачінер О. С. Therapeutic fairy tales for children and families going through troubling times / О. С. Казачінер, Ю. Д. Бойчук, А. І. Галій // Current issues of science and integrated technologies : Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference, Milan, Italy, January 10–13, 2023. – Milan, 2023. – Pp. 464–467.