Студентство в полі зору держави-комуни

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут історії України НАН України
Анотація
В розділі колективної монографіі досліджено студентство 1918–1920-х рр. в Україні. Розглянуті питання Формування контингенту студентів, участі студентства в ідеологічних кампаніях і соціально-економічних перетвореннях, Форми протесту студентів. Наведені факти дають можливість говорити про наявність серед молоді значної частини незгодних з політикою партії на різнихділянках господарського життя і в ідеологічній сфері. In the section of the collective monograph, the studentship of 1918–1920s in Ukraine is studied. The issues discussed were the formation of the student contingent, student participation in ideological campaigns and socio-economic transformations, forms of student protest. The given facts make it possible to talk about the presence among the youth of a significant part of those who disagree with the party's policy in various areas of economic life and in the ideological sphere.
Опис
Ключові слова
студентство, студенти, держава-комуна, політика пролетарізації, форми протесту студентів, studentship, students, state-commune, policy of proletarianization, forms of student protest
Цитування
Рябченко О. Л. Студентство в полі зору держави-комуни / О. Л. Рябченко // Відносини держави, суспільства і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917–1938 рр.) : [колективна монографія]. – Т. 2. / Ін-т іст. України НАН України ; [редкол.: В. А. Смолій (гол. ред.) та ін.].– Київ : Ін-т іст. України НАН України, 2013. –С. 601–702.