Метонімізовані назви сучасного англомовного неймінг-простору

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський державний медичний університет
Анотація
Роботу присвячено дослідженню комерційних назв у межах сучасного англомовного неймінг-просторі, в основу яких покладено метонімію, яка ефективно виконує рекламну функцію, виокремлюючи заклад / товар з ряду собі подібних фактом свого функціонування в офіційній назві, а також завдяки своїй емоційно-експресивно-оцінній конотації. Метонімія виявляє могутній потенціал неймінгу завдяки переосмисленню первісних назв на основі, переважно, причинно-наслідкового логічного зв’язку і характеризується ускладненістю за рахунок лексико-семантичних каламбурів на основі омофонів або паронімів. The paper deals with the analysis of names within the present-day English-language naming space based on metonymy. The latter turns out to be an efficient tool of naming due to its potential to single out the name among others applying its emotional-expressive-evaluative connotation. Metonymy presents the name on the grounds of causal relationships and is characterized by blending with pun.
Опис
Ключові слова
неймінг, метонімія, емоційно-експресивно-оцінна конотація, каламбур, naming, metonymy, emotional-expressive-evaluative connotation, pun
Цитування
Метонімізовані назви сучасного англомовного неймінг-простору / К. П. Баб’як, М. О. Бєлова, С. Л. Лобзова, О. О. Зінченко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. ст. VI Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 25–26 листоп. 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 18–22.