Моделі складних педагогічних об’єктів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2008-02-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія культури (ХДАК)
Анотація
На основі аналізу функціонування складних систем розглянуто новий напрям у науці – кібернетичну педагогіку. Обґрунтовані топологічні моделі, що описують процес навчання. Розроблено аналітичну форму програми здійснення навчання. На основе анализа функционирования сложных систем рассмотрено новое направление в науке – кибернетическую педагогику. Обоснованные топологические модели, описывающие процесс обучения. Разработана аналитическая форма программы осуществления обучения. On the basis of the analysis of the functioning of complex systems, a new direction in science, cybernetic pedagogy, is considered. Informed topological models describing the learning process. An analytical form of the training program has been developed.
Опис
Ключові слова
кібернетична педагогіка, науковий апарат, дослідження, кибернетическая педагогика, научный аппарат, исследования, cybernetic pedagogy, scientific apparatus, research
Цитування
Дмитренко Т. О. Моделі складних педагогічних об’єктів / Т. О. Дмитренко, А. І. Прокопенко, К. В. Яресько // Вісник Харківської державної академії культури : зб наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; відп. ред. В. М. Шейко. – Харків : ХДАК, 2008. – Вип. 23. – С.194–201.