Символ Кохання крізь призму ідеї весни у вірші Стюарта Мерріля "Пісня"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах надано аналіз вірша французького поета Стюарта Мерілля "Пісня". В тезисах дан анализ стихотворения французского поэта Стюарта Меррилля "Песня". The abstracts provide an analysis of the poem "Song" by the French poet Stuart Merrill.
Опис
Ключові слова
Стюарт Мерріль, символізм, ідея, символ, аспірантські роботи, Стюарт Меррилл, символизм, идея, символ, аспирантские работы, symbolism, Stuart Merrill, idea, symbol, graduate work
Цитування
Паульс В. О. Символ Кохання крізь призму ідеї весни у вірші Стюарта Мерріля "Пісня" / В. О. Паульс // Гармонія і хаос : єдність чи конфлікт. Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови та літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. круглого столу, присвяч. Дню науки, Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків.нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. –Харків : ХНПУ, 2019. – С. 31.