Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5179
Title: Символ Кохання крізь призму ідеї весни у вірші Стюарта Мерріля "Пісня"
Other Titles: Символ Любви сквозь призму идеи весны в стихотворении Стюарта Меррилля "Песня"
Symbol of Love through the prism of the idea of spring in Stuart Merrill's poem "Song"
Authors: Паульс, В. О.
Паульс, В. А.
Pauls, V.
Keywords: Стюарт Мерріль
символізм
ідея
символ
аспірантські роботи
Стюарт Меррилл
символизм
идея
символ
аспирантские работы
symbolism
Stuart Merrill
idea
symbol
graduate work
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Паульс В. О. Символ Кохання крізь призму ідеї весни у вірші Стюарта Мерріля "Пісня" / В. О. Паульс // Гармонія і хаос : єдність чи конфлікт. Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови та літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. круглого столу, присвяч. Дню науки, Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків.нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. –Харків : ХНПУ, 2019. – С. 31.
Abstract: В тезах надано аналіз вірша французького поета Стюарта Мерілля "Пісня". В тезисах дан анализ стихотворения французского поэта Стюарта Меррилля "Песня". The abstracts provide an analysis of the poem "Song" by the French poet Stuart Merrill.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5179
Appears in Collections:Кафедра зарубіжної лiтератури та слов’янських мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Паульс В. О. Символ Кохання.pdf495.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.