АКТУАЛЬНІ ІДЕЇ К. УШИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано педагогічну спадщину К. Ушинського в контексті підготовки сучасного вчителя. К. Ушинський був упевнений, що в педагогічному закладі найголовнішим завданням професійної підготовки вчителя має стати формування його характеру, педагогічних переконань, умінь і навичок, необхідних для виконання своїх професійних завдань. Видатний учений хотів бачити кожного вихователя рішучим, сміливим, із позитивною програмою дій. The publication analyses the pedagogical heritage of K. Ushynsky in the context of training a modern teacher. K. Ushynsky was convinced that the main task of teacher training in a pedagogical institution should be the formation of a teacher's character, pedagogical beliefs, skills and abilities necessary to perform their professional tasks. The prominent scientist wanted to see every educator as decisive, courageous, and with a positive programme of action.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, підготовка вчителя, професійна підготовка, К. Ушинський, pedagogical heritage, teacher training, professional training, K. Ushinsky
Цитування
Друганова О. М. Актуальні ідеї К. Ушинського в контексті підготовки сучасного вчителя / О. М. Друганова, В. М. Білик // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 59–62.