Г. Сковорода про роль розумового виховання у формуванні особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті особливу увагу приділено ролі розумового виховання у формуванні особистості. Проблема формування особистості, осмислення ролі розуму й розумового виховання у цьому процесі постає у творах видатного філософа-просвітителя Г. Сковороди як стрижнева, має прогностичний характер і спрямована на всебічний розвиток майбутнього покоління. В статье особое внимание уделено роли умственного воспитания в формировании личности. Проблема формирования личности, осмысление роли разума и умственного воспитания в этом процессе выступает в произведениях выдающегося философа-просветителя Г. Сковороды как стержневая, имеет прогностический характер и направлена ​​на всестороннее развитие будущего поколения. The problem of personality formation, comprehension of the role of mind and mental upbringing in this process is presented in the works of The problem of the formation of the personality, understanding the role of reason and mental upbringing in this process is addressed in the works of the eminent philosopher-enlightener G. Skovoroda.
Опис
Ключові слова
розумове виховання, формування особистості, Сковорода Г. С., філософська педагогіка, умственное воспитание, формирование личности, философская педагогика, mental education, personality formation, Skovoroda G. S., philosophical pedagogy
Цитування
Друганова О. М. Г. Сковорода про роль розумового виховання у формуванні особистості / О. М. Друганова, В. М. Білик // Новий колегіум. – 2019. – № 4 (98). – С. 54–58.