Історія зародження інтегрального числення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
Досліджується історія зародження інтегрального числення. Исследуется история зарождения интегрального исчисления. The history of the origin of integral calculus is investigated.
Опис
Ключові слова
математика, інтегральне числення, символ інтеграла, математичні відкриття, студентські роботи, математика, интегральное исчисление, символ интеграла, математические открытия, студенческие работы, mathematics, integral calculus, integral symbol, mathematical discoveries, student work
Цитування
Водолазська К. С. Історія зародження інтегрального числення / К. С. Водолазська // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах : погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харк. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 12–16.