Іван Климентович Рибалка – науковець та вчитель

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Висвітлено основні наукові та педагогічні здобутки видатного вченого Харківського університету, доктора історичних наук, професора Івана Климентійовича Рибалки. Охарактеризована його спадщина, як науковця та викладача, зокрема: сфера наукових інтересів, результативність досліджень вчених його наукової школи, видання підручників тощо. Зазначено, що І. К. Рибалка зробив вагомий внесок у підготовку не одного багатьох поколінь істориків – випускників Харківського університету Ivan Rybalka is a well-known historian, teacher, doctor of science, professor at Kharkov University. For more than 50 years he worked at the Department of History of Ukraine, studied the events of the period 1917-1920. Ivan Rybalka founded a scientific school. Under his leadership, young scientists successfully conducted research on the history of Ukraine. He is the author of more than 200 studies, including the most systematized and generalized textbook on the history of Ukraine for students of history. Graduates of the Faculty of History appreciate the knowledge and experience they received from Іvan Rybalk, a talented teacher and experienced scientist.
Опис
Ключові слова
вчитель, інтелектуальна еліта, історична наука, історія України, науковець, Харківський університет, teacher, intellectual elite, historical science, history of Ukraine, scientist, Kharkiv University
Цитування
Олійник О. М. Іван Климентович Рибалка – науковець та вчитель / О. М. Олійник, О. М. Солошенко // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали наук. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 183–191.