Розвиток мислення у молодших школярів із ЗПР за допомогою конструктора LEGO

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР
Анотація
Стаття містить аналіз психологічних досліджень з проблеми мислення молодших школярів із затримкою психічного розвитку. Дано теоретичне обґрунтування ефективності корекції мислення у молодших школярів у процесі LЕGО-технологій, розкрито вплив занять з конструктором на розвиток розумових процесів у молодших школярів із затримкою психічного розвитку. В статье представлен анализ психологических исследований по проблеме развития мышления младших школьников с задержкою психического развития. Проанализирована эффективность коррекции мышления у младших школьников в процессе Lego-технологий, раскрыто влияние занятий с конструктором на развитие мыслительных процессов у младших школьников с задержкой психического развития. The article contains an analysis of psychological research on the problem of thinking of younger schoolchildren with mental retardation. A theoretical substantiation of the effectiveness of the correction of thinking in younger schoolchildren in the process of LEGO technologies is given, the influence of classes with a designer on the development of thought processes in younger students with mental retardation is revealed.
Опис
Ключові слова
мислення, молодші школярі, затримка психічного розвитку, конструктор LЕGО, мышление, младшие школьники, задержка психического развития, конструктор LЕGО, thinking, junior schoolchildren, mental retardation, LEGO construction set.
Цитування
Дорожко І. І, Розвиток мислення у молодших школярів із ЗПР за допомогою конструктора LEGO [Електронний ресурс] / І. І. Дорожко, О. Є. Малихіна, Л. В. Туріщева // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. "Навчання через гру в освітньому просторі України: досвід, виклики, ідеї та рішення" : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Запоріжжя, 18 – 19 берез. 2021 р, Запоріжжя, 2021. – Вип. №1 (43).