Магістральні треєкторії монетарного прогнозування доходів населення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Анотація
Присвячена вивченню прогнозних показників розпоілу і диференціації доходів населення, спирається на сучасні методи кількісного аналізу. Відображена спроба виробити систему показників, що всебічно і комплексно презентуюють прогноз й еволюцію факторів, які визначають вплив завнішнього середовища, зокрема й динаміки макроекономічних показників на розподіл та диференціацію грошових доходів населення в умовах української економіки. Посвящена изучению прогнозных показателей розпоилу и дифференциации доходов населения, опирается на современные методы количественного анализа. Отражена попытка выработать систему показателей, всесторонне и комплексно презентуюють прогноз и эволюцию факторов, определяющих влияние завнишнього среды, в том числе и динамики макроэкономических показателей на распределение и дифференциацию денежных доходов населения в условиях украинской экономики. Dedicated to the study of forecast indicators of dispersal and differentiation of incomes, based on modern methods of quantitative analysis. An attempt is made to develop a system of indicators that comprehensively and comprehensively present the forecast and evolution of factors that determine the impact of the external environment, including the dynamics of macroeconomic indicators on the distribution and differentiation of monetary income in the Ukrainian economy.
Опис
Ключові слова
доходи населення, фактори, динаміка, прогнозування, диференціація доходів населення, рівень життя, доход населения, факторы, динамика, прогнозирование, дифференциация доходов населения, уровень жизни, income of the population, factors, dynamics, prognostication, differentiation of incomes, standard of living
Цитування
Ганін В. І. Магістральні треєкторії монетарного прогнозування доходів населення// В. І. Ганін , В. В. Соляр // Галицький економічний вісник. – 2020. – № 2 (63). – С. 14–25.