ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ САМООЦІНКИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ТА ПІДЛІТКІВ ІЗ ЗАЇКАННЯМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано розвиток самооцінки молодших школярів і підлітків із заїканням. Самооцінка, яка є ядром самосвідомості, розкриває значимість, якою людина наділяє себе та окремі сторони своєї особистості, діяльності, поведінки. Характеризуючи самооцінку особистості виділяють два види позитивної самооцінки – адекватну та оптимальну, і один вид негативної – неадекватну, яка буває занадто підвищеною чи надмірно заниженою. Самооцінка підлітків із заїканням характеризується певною полюсністю, коли з одного боку невпевненість у собі і почуття малоцінності, а з іншого – надмірна самовпевненість, що призводить до завищеної самооцінки. The article analyses the development of self-esteem in primary school children and adolescents with stuttering. Self-esteem, which is the core of self-awareness, reveals the importance that a person assigns to himself/herself and certain aspects of his/her personality, activity, and behaviour. Characterising self-esteem, there are two types of positive self-esteem - adequate and optimal, and one type of negative self-esteem - inadequate, which can be too high or too low. The self-esteem of adolescents with stuttering is characterised by a certain polarity, when on the one hand there is self-doubt and a feeling of inferiority, and on the other hand, excessive self-confidence, which leads to overestimation.
Опис
Ключові слова
самооцінка, діти молодшого віку, підлітки, заїкання, self-esteem, young children, teenagers, stuttering
Цитування
Заскалько О. М. Особливості розвитку самооцінки у молодших школярів та підлітків із заїканням / О. М. Заскалько // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 382–386.