Теоретичні засади дослідження життєвих стратегій підлітків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Анотація
В тезах розглянуто теоретичні засади дослідження життєвих стратегій підлітків та важливість психологічного супроводу підлітків при формуванні життєвих стратегій. В тезисах рассмотрены теоретические основы исследования жизненных стратегий подростков и важность психологического сопровождения подростков при формировании жизненных стратегий. Theses consider the theoretical foundations of the study of life strategies of adolescents and the importance of psychological support of adolescents in the formation of life strategies.
Опис
Ключові слова
життєві стратегії, підлітковий вік, життєвий шлях, аспірантські роботи, жизненные стратегии, подростковый возраст, жизненный путь, аспирантские работы, life strategies, adolescence, life path, graduate work
Цитування
Аркатова О. С. Теоретичні засади дослідження життєвих стратегій підлітків / О. С. Аркатова // Психологія в сучасному світі : матеріали наук.-практ. конф. студ. і молодих вчених, Харків, 5–6 квіт. 2018 р. / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського. – Харків : НАУ, 2018. – С. 5.