ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Scientific Collection «InterConf»
Анотація
Сучасна художньо-педагогічна освіта характеризується модернізаційними змінами, що зумовлюють учасників навчального процесу до опанування інноваціями. У статті розглядаються особливості впровадження інформаційних технологій навчання під час підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Формування міцних навиків із використання інформаційних технологій у здобувачів вищої освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, кафедри образотворчого мистецтва, відбувається підчас вивчення дисципліни «Інформаційні технології у професійній галузі». Авторами презентовані ключові теоретичні та практичні питання курсу. Modern artistic and pedagogical education is characterized by modernization changes that condition the participants of the educational process to master innovations. The article examines the peculiarities of the introduction of educational information technologies during the training of future teachers of fine arts. Formation of strong skills in the use of information technologies among students of Kharkiv higher education of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Department of Fine Arts, takes place during the study of the discipline "Information technologies in the professional field". The authors presented the key theoretical and practical issues of the course.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, вища освіта, підготовка майбутніх вчителів, вчитель образотворчого мистецтва, information technologies, higher education, training of future teachers, art teacher
Цитування
Алтухова А. В. Впровадження сучасних інформаційних технологій навчання під час підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва / А. В. Алтухова, О. Р. Колаєва // Scientific Collection «InterConf». – 2021. – № 87: Concepts for the development of society’s scientific potential : Proceedings of the 1 st International Scientific and Practical Conference, Prague, Czech Republic, November 21–22, 2021. – Pp. 104–110.