Формування емоційного інтелекту в менеджерів-магістрів в інституті післядипломної освіти та менеджменту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «Інтелект»
Анотація
У статті висвітлено форми і методи роботи науково-педагогічних працівників вишу по формуванню емоційного інтелекту у майбутніх менеджерів. Розкрито сутність емоційного інтелекту та його роль у управлінській діяльності керівника організації. Виписано поради щодо розвитку цього феномену у практичній роботі менеджера. В статье отражены формы и методы работы научно-педагогических работников вуза по формированию эмоционального интеллекта у будущих менеджеров. Раскрыта сущность эмоционального интеллекта и его роль в управленческой деятельности руководителя организации. Выписаны советы по развитию этого феномена в практической работе менеджера. The article reflects the forms and methods of work of scientific and pedagogical workers of the university on the formation of emotional intelligence in future managers. The essence of emotional intelligence and its role in the management activities of the head of the organization are revealed. Written out tips for the development of this phenomenon in the practical work of the manager.
Опис
Ключові слова
емоційний інтелект, інтелект, управлінські компетентності, компетенції, эмоциональный интеллект, интеллект, управленческие компетентности, компетенции, emotional intelligence, intelligence, managerial competencies, competencies
Цитування
Черновол-Ткаченко Р. І. Формування емоційного інтелекту в менеджерів-магістрів в інституті післядипломної освіти та менеджменту / Р. І. Черновол-Ткаченко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 445–449.