Методологічний підхід формування компетентності учня у процесі оволодіння фінансовою грамотністю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во МОНОГРАФ ФОП Іванченка І. С.
Анотація
В тезах доповіді висвітлена тема методологічного підходу до формування компетентності учня у процесі оволодіння фінансовою грамотністю. Відповідна підготовка населення, що має на меті виховання й закладення принципів раціональної фінансової поведінки, а саме вміння приймати рішення у фінансовій сфері, забезпечення особистої фінансової безпеки і добробуту, здатність зробити власний внесок у процвітання економіки, є актуальними завданнями сучасної економічної освіти та джерелом розвитку країни. В тезисах доклада освещена тема методологического подхода к формированию компетентности ученика в процессе овладения финансовой грамотностью. Соответствующая подготовка населения, целью которой является воспитание и закладка принципов рационального финансового поведения, а именно умения принимать решения в финансовой сфере, обеспечения личной финансовой безопасности и благосостояния, способности сделать собственный вклад в процветание экономики, является актуальными задачами современного экономического образования и источником развития страны.
Опис
Ключові слова
фінансова грамотність, формування фінансової культури, компетентнісний підхід, финансовая грамотность, формирование финансовой культуры, компетентностный подход, financial literacy, formation of financial culture, competence approach
Цитування
Соляр В. В. Методологічний підхід формування компетентності учня у процесі оволодіння фінансовою грамотністю / В. В. Соляр // Теоретичні та практичні проблеми розвитку сучасної економічної науки : матеріали наук.-метод. семінару викл. економ. ф-ту / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; відп. за вип. : І. В. Сідельнікова, О. В. Мельникова. – Харків : Монограф, 2017. – С. 76–80.