Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1074
Title: Методологічний підхід формування компетентності учня у процесі оволодіння фінансовою грамотністю
Other Titles: Методологический подход формирования компетентности ученика в процессе овладения финансовой грамотностью
Methodological approach to the formation of the competency of the student in the process of mastering financial literacy
Authors: Соляр, В. В.
Soliar, V. V.
Keywords: фінансова грамотність
формування фінансової культури
компетентнісний підхід
финансовая грамотность
формирование финансовой культуры
компетентностный подход
financial literacy
formation of financial culture
competence approach
Issue Date: Apr-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во МОНОГРАФ ФОП Іванченка І. С.
Citation: Соляр В. В. Методологічний підхід формування компетентності учня у процесі оволодіння фінансовою грамотністю / В. В. Соляр // Теоретичні та практичні проблеми розвитку сучасної економічної науки : матеріали наук.-метод. семінару викл. економ. ф-ту / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; відп. за вип. : І. В. Сідельнікова, О. В. Мельникова. – Харків : Монограф, 2017. – С. 76–80.
Abstract: В тезах доповіді висвітлена тема методологічного підходу до формування компетентності учня у процесі оволодіння фінансовою грамотністю. Відповідна підготовка населення, що має на меті виховання й закладення принципів раціональної фінансової поведінки, а саме вміння приймати рішення у фінансовій сфері, забезпечення особистої фінансової безпеки і добробуту, здатність зробити власний внесок у процвітання економіки, є актуальними завданнями сучасної економічної освіти та джерелом розвитку країни. В тезисах доклада освещена тема методологического подхода к формированию компетентности ученика в процессе овладения финансовой грамотностью. Соответствующая подготовка населения, целью которой является воспитание и закладка принципов рационального финансового поведения, а именно умения принимать решения в финансовой сфере, обеспечения личной финансовой безопасности и благосостояния, способности сделать собственный вклад в процветание экономики, является актуальными задачами современного экономического образования и источником развития страны.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1074
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.