Шляхи реалізації принципів академічної доброчесності в закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто принципи академічної доброчесності та впровадження методів їх реалізації в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти. До основних принципів академічної доброчесності віднесено: старанність, самостійність у навчанні; відповідальність за власні вчинки; повага до думок інших; гідна та моральна поведінка під час навчання та поза ним. The article considers the principles of academic integrity and the introduction of methods of their implementation in the educational process of general secondary education institutions. The main principles of academic integrity include: diligence, independence in learning; responsibility for their own actions; respect for the opinions of others; decent and moral behavior during and out of school.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, заклади загальної середньої освіти, academic integrity, general secondary education institutions
Цитування
Белименко О. Шляхи реалізації принципів академічної доброчесності в закладах загальної середньої освіти / О. Белименко, О. Жерновникова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 281–282.